CMT PULSE ADVANCED: DÜŞÜK ISI GİRDİSİ İLE ÇOK SERT ÇELİKLERİN KAYNATILMASI

CMT Advanced ile negatif döngüler pozitifler ile değiştirilebilirken, CMT Pulse Advanced kaynak yöntemi CMT döngülerini negatif elektrot kutbu değişimi ve pozitif kutba sahip bir darbe fazıyla birleştirir. Negatif kutuplu fazda yöntem, aynı zamanda daha düşük ısı girdisi ile daha yüksek erime gücüne ulaşır. Pozitif darbe döngüsünde kutup değişimi kısa devrede gerçekleştirilir.

UYGULAMANIN AVANTAJLARI

Darbe fazı sayesinde kullanıcı daha yüksek bir ısı girdisinin yanı sıra kısa devre yapmayan bir damlacık geçişine ulaşır. Pozitif ve negatif proses döngülerinin oranı isteğe bağlı olarak seçilebilir. CMT Pulse Advanced sayesinde yüksek dayanıma sahip çeliklerin yeterli bir erime gücünde ve düşük ısı girdisiyle birbirlerine bağlanmaları mümkün olur.

Cmt Pulse Advanced Arkı

KAYNAK PROSESLERİ

CMT PULSE ADVANCED PROSESİ

CMT PULSE - COLD METAL TRANSFER

PMC - PULSE MULTI CONTROL

Ürün & Hizmet Ara