MASİF (SOLID) TEL

Gaz korumalı metal ark kaynağı (MIG/MAG süreci)

MIG/MAG işlemi, bir metal arkın, akımı taşıyan tel elektrotu ve iş parçası arasında, koruyucu gaz altında eridiği gaz korumalı mekanik bir kaynak sürecidir. Kendi arkının içinde eriyen tel bir makara tarafından mekanik olarak beslenir ve elektrot olarak işlem görür.

Argon, helyum veya bu gazların karışımları MIG işleminde koruyucu gaz olarak kullanılırlar. Oksijen eklenmiş argon, oksijen eklenmiş helyum, karbon dioksit (CO2) ya da bu gazların karışımları MAG işleminde koruyucu gaz olarak kullanılırlar.   Koruyucu gaz, sağlam bir arkın oluşmasını sağlar ve eriyen kaynak havuzunun havayla temas etmesine mani olur. Koruyucu gazlara oksijenin eklenmesi, kaynak havuzundaki yüzey gerilimini azaltır ve kaynak kenarlarına iyi geçişler içeren daha düz bir kaynak yüzeyinin oluşmasını sağlar.  Arktaki metalin transferi de daha ince hale gelir.

Tel elektrotlarının aşırı alaşımı, alaşım elementlerinde oluşan yanmayı dengeler. Kaynak yapılan alanda çekiş olmaması şarttır.  Yüksek kaynak hızlarında ve hızlı titreşimde, uygun miktarda koruyucu gaz ve enjektör şekli kullanılarak eriyen kaynak havuzunun tamamen korunmasına özen gösterilmesi gerekir.

Elektrik kaynağı olarak sadece artı kutbu ve ağırlıklı olarak elektrotun üzerinde bulunan doğru akım konvertörleri veya regülatörleri kullanılmalıdır. Eksi kutupla kaynak yapımı metal yığma verimliliğini arttırsa bile damlacık transferini daha da arttırır ve ark dayanıklılığını düşürür. Ark voltajının yoğunluğuna bağlı olarak kaynak püskürtme arkı ve kısa ark olarak belirlenir.

Ürün & Hizmet Ara