TOZALTI

Tozaltı ark kaynağı

Tozaltı ark kaynağı için bir dolgu metali (tel) ve metalik olmayan bir malzeme (kaynak tozu) gerekir. Kaynak tozu, kaynak sonucunu büyük ölçüde etkiler. Erime özellikleri ve viskozite, yüzey gerilimi, yoğunluk, ısıl genleşme ve elektrik iletkenliği gibi  çeşitli fiziksel özelliklerin bir sonucu olarak kaynak görünümünü ve cürufun kolay kalkmasınıönemli ölçüde etkiler. Kaynak metalinin kimyasal bileşimi ve kaynak tozuyla metalürjik reaksiyonundan doğan mekanik özellik değerleri açısından da önemli bir etkiye sahiptir.

Ürün & Hizmet Ara