LOW SPATTER CONTROL (LSC) ADVANCED

UZUN HORTUM PAKETLERİNDE BİLE EN İYİ KAYNAK ÖZELLİĞİ VE PROSES KARARLILIĞI

İndüktans, şasi kablosunun ve hortum paketinin uzunluğuna ve tasarımına göre belirlenir, daha uzun hortum paketleri, indüktansın artmasına neden olur. Yüksek indüktans aynı zamanda daha fazla çapak oluşumu ve daha düşük proses kararlılığı anlamına gelir. Tam olarak bu problemin üstesinden gelmek için TPS 400i LSC Advanced geliştirilmiştir. Kaynak akımına entegre edilmiş LSC Advanced Modul sayesinde hortum paketi içerisinde oluşan indüktans dışarı yönlendirilebilir. Bu şekilde kısa ve geçiş arklarında daha düşük kaynak çapağı oluşumuyla daha konsantre damlacık transferi sağlanabilir.

LSC ADVANCED İLE AVANTAJLAR:

  • Geçiş arkı bölümünde iyileştirilmiş proses kararlılığı
  • Uzun hortum paketlerinde bile en iyi kaynak özelliği ve proses kararlılığı
  • Güç elektroniği şalterine sahip LSC Advanced modülü
  • Minimum çapak oluşumu
  • İlave bir sensör hattına ihtiyaç duyulmaz

Fronius LSC Low Spatter Control Arkı

KAYNAK PROSESLERİ

LSC ADVANCED

CMT

CMT ADVANCED

CMT PIN

CMT BRAZE

LSC

Ürün & Hizmet Ara