PCS: DARBE VE SPREY ARKIN MÜKEMMEL KOMBİNASYONU

PCS (Puls-Controlled-Spray Arc) karakteristik eğrisi ile Fronius kaynak uzmanları tarafından, düşük çapak oluşumuna sahip darbeli arkın doğrudan, yani geçiş arkı olmadan sprey arkla kombine edilmesi mümkün olmuştur. Gerektiğinde kaynak prosesi darbe bölümünde düşük güçte başlatılabilir. Sac kalınlığına bağlı olarak çalışma noktası bu bölümde veya bunun ardından agresif sprey arkında ortaya çıkar. Kısa devresiz kaynak, 1,5 ila 22 m/dk aralığındaki tüm tel sürme hızlarında uygulanabilmektedir.

UYGULAMANIN AVANTAJLARI

PCS karakteristik eğrileri, yüksek erime gücüne, derin ve nicelik açısından iyi bir kaynak nüfuziyetine, düşük ısı girdisine ve yüksek çapaksızlığa sahip kolay kontrol edilebilir kaynak prosesleri sağlar. Kaynak sürelerinin kısaltılmasına ek olarak, kısmen kaynak pasolarının gerekli sayılarının azaltılması da, sonradan yapılacak çalışmaların çok daha kısa sürede gerçekleştirilmesiyle olumlu bir sonuç oluşturur. Çapakların giderilmesi, ilave yüzey çalışması ve hizalama uygulamalarına gerek duyulmaz.

Fronius LSC Low Spatter Control Arkı

KAYNAK PROSESLERİ

PCS PULSE CONTROLED SPRAY ARK

LSC - LOW SPATTER CONTROL

Ürün & Hizmet Ara