KAYNAK ELEKTRODU

Kaynak elektrodu ile manuel ark kaynağı

Manuel metal ark kaynağında örtülü çubuk elektrotların kullanılması, bir yandan kaplamanın koruyucu gaz katmanı işlevi görmesini sağlarken öte yandan ise bir cüruf oluşturarak, transfer edilen metal damlacıklarının ve kaynak yapılan metalin atmosferdeki oksijenle temasını önler. Kaplamanın diğer işlevleri arasında, kaynak metalinin deoksidasyonu, metal kazanımının artması, yananların dengelenmesi ve iyi akış özelliğinin garanti altına alınması gelir. Pratik kullanım açısından üç farklı kaplama türü bulunmaktadır: Rutil, bazik ve selüloz örtülü kaynak elektrotları ve bunların karışımı.

Ürün & Hizmet Ara