CMT ADVANCED: DAHA YÜKSEK ERİME GÜCÜ, DAHA İYİ BOŞLUK DOLDURMA KAPASİTESİ VE YÜKSEK KARARLILIK

CMT – COLD METAL TRANSFER: EN İYİ KALİTE İÇİN SOĞUK KAYNAK PROSESİ

Fronius “Soğuk” kaynak prosesi CMT (Cold Metal Transfer) Advanced, pozitif ve negatif proses döngülerle, mükemmel bir şekilde ayarlanabilen erime gücünü ifade eder. Kısa devre fazında kutup değişimi gerçekleştiğinden, bu ekleme prosesi alışageldiği üzere soğuk kaynağın yüksek kararlılığıyla sağlanır. CMT advanced buna ek olarak çok daha fazla avantaj sunar: Hedefe dönük ısı girdisi, ısı girdisi aynı kalırken daha fazla erime gücü ve düşük çekme. Buna ek olarak çok az kaynak dumanı ortaya çıkar. Bu da çalışmayı çok daha konforlu hale getirir.

CMT ADVANCED ŞU ŞEKİLDE ÇALIŞIR

Kaynak prosesi pozitif ve negatif kutuplu CMT döngüleriyle bir kombinasyon arkını temel alır. Kutup değişimi kısa devre fazı içerisinde gerçekleştirilir ve bu şekilde ark kararlı kalır. Negatif kutuplu faz kaynak prosesinde daha yüksek bir erime gücüne ve daha iyi bir boşluk doldurma kapasitesine ulaşır. Pozitif döngülerde yöntem ısıyı hedefe dönük bir şekilde prosese dahil eder. Damla geçişi çok kesin bir şekilde gerçekleşir. Tel hareketi proses içerisinde gerçekleşir.

CMT PULSE ADVANCED: DÜŞÜK ISI GİRDİSİ İLE ÇOK SERT ÇELİKLERİN KAYNATILMASI

CMT Advanced ile negatif döngüler pozitifler ile değiştirilebilirken, CMT Pulse Advanced kaynak yöntemi CMT döngülerini negatif elektrot kutbu değişimi ve pozitif kutba sahip bir darbe fazıyla birleştirir. Negatif kutuplu fazda yöntem, aynı zamanda daha düşük ısı girdisi ile daha yüksek erime gücüne ulaşır. Pozitif darbe döngüsünde kutup değişimi kısa devrede gerçekleştirilir. Darbe fazıyla kullanıcı yüksek ısı girdisine ek olarak kısa devre oluşturmayan bir damla geçişi de sağlar. Pozitif ve negatif proses döngülerinin oranı isteğe bağlı olarak seçilebilir. CMT Pulse Advanced sayesinde yüksek dayanıma sahip çeliklerin yeterli bir erime gücünde ve düşük ısı girdisiyle birbirlerine bağlanmaları mümkün olur.

ÇOK YÖNLÜ KULLANILABİLİR

CMT Advanced, çelik, krom-nikel veya alüminyum gibi farklı malzemelerin kaynaklanması sırasında çok iyi bir boşluk doldurma kapasitesi garanti eder. kullanıcının avantajları şunlardır:

  • Yüksek boşluk doldurma kapasitesi ile ince ve çok ince sac bağlantılarının veya yüksek dayanıma sahip çeliklerin düşük ısı girdisiyle birbirine bağlanması
  • Kaplama kaynağında çok az eriyik mümkündür
  • Kök pasosu banyo olmaksızın gerçekleştirilebilir
  • Çelik ve alüminyum gibi farklı malzeme birleşimleri için düşük ısı girdisi yeterli olmaktadır ve yine de yüksek bir erime gücüne ulaşılabilir
  • Yüksek ve çok yüksek sertliğe sahip çelikler lehimlenebilir

Fronius Cmt Advanced Arkı

KAYNAK PROSESLERİ

CMT ADVANCED

CMT

CMT PIN

CMT BRAZE

LSC

LSC ADVANCED

Ürün & Hizmet Ara